Bước 1: Thành viên Người mua/Người sử dụng dịch vụ khiếu nại về chất lượng dịch vụ của người bán hàng cung ứng dịch vụ trực tiếp đến ban quản trị MuaBanNhaDat.Vip qua email info@muabannhadat.vip hoặc gọi điện thoại tới số 0888 035 077 kèm các thông tin khiếu nại bao gồm:

  • Thông tin về giao dịch
  • Nội dung khiếu nại
  • Bằng chứng hỗ trợ nội dung khiếu nại

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của MuaBanNhaDat.Vip sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên Người mua/Người sử dụng dịch vụ, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên MuaBanNhaDat.Vip sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người mua/Người sử dụng dịch vụ để giải quyết tranh chấp đó.
– Trường hợp khiếu nại dịch vụ của MuaBanNhaDat.Vip: MuaBanNhaDat.Vip cam kết sẽ tiếp nhận và giải quyết cho khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc.
– Trường hợp khiếu nại về dịch vụ của người bán hàng cung ứng dịch vụ: MuaBanNhaDat.Vip sẽ yêu cầu người bán hàng cung ứng dịch vụ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng. Nếu phía người bán hàng cung ứng dịch vụ trên MuaBanNhaDat.Vip không giải quyết thì MuaBanNhaDat.Vip sẽ hỗ trợ hạ tin, xóa tin của người bán, dừng hợp tác với đối tác đó và hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi của mình.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của MuaBanNhaDat.Vip thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người mua/Người sử dụng dịch vụ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Thông tin liên hệ:
NHÀ ĐẤT PHÚ QUÝ

Email: info@muabannhadat.vip
Điện thoại: 0888 035 077